Dating Games

GOOGLE ONDER VUUR VANWEGE ADVERTENTIES VOOR DDOS-DIENSTEN

Weswege zijn commerciele TV zenders dat dan niet? Lijkt me even iets belangrijker dan reclame voor ddos diensten door neo-marxisten achternaam Amerikaanse neo-liberal Universiteiten. Mag Google meedoen aan politieke censuur en zo beinvloeding van de midterm verkiezingen via het zoveel mogelijk frustreren van het Trump analoge geluid? Als het zo blijft als nu, wordt het alleen maar van kwaad tot erger.

Sex Advertenties Vuur-53715

We moeten bij internet weer de gordijnen kunnen dichttrekken en ik beslissen of ze open of dicht willen laten. Mag de redactie hier modereren? Waarom donkerder we dan op onze TV's platgegooid met waarzeggers, met act dating services, met fake helderzienden, met vreemd-gaan-diensten en meer achternaam dat soort zooi. Indien Mark Zuckerberg morgen besluit dat Nederlanders niet langer welkom zijn voorhand Facebook, dan kunnen wij daar weinig tegen doen. Net als de het lokale producten afhaalpunt versus de grote supermarkt. Facebook is een corporate platform, product de eigenaar gaat over de regels.

Praat mee!

Is dat niet in strijd met het vrije Internet Welk vrije internet? Waarom horen we daar niemand over? Op naar bedrock net. Indien jij een website hebt, waarop men kan terugwerken, behoudt jij dan niet het recht om daar regels all the rage te voeren, en te remmen, indien jij dat wenst? Bedrock is zo'n initiatief, decentraleyes. Als we niet opletten komt dat hier ook, dat we nul niet meer lezen online, omdat het de politieke elite en big commerce niet aanstaat. Glossy magazine G dan wel advertenties voorleggen over wapens, alcohol, messen of tabak? Mag de redactie hier modereren?

Sex Advertenties Vuur-26467

Are Apples the Best Food for a Better Sex Life in Women?

Berichten

473 -> 474 -> 475 -> 476 -> 477 -> 478 -> 479 -> 480 -> 481 -> 482 -> 483